Kisses Tumblr Themes

Omfg "talk about" is a lot cuter than ask me

 • 1: Talk about the first time you watched your favorite movie.
 • 2: Talk about your first kiss.
 • 3: Talk about the person you've had the most intense romantic feelings for.
 • 4: Talk about the thing you regret most so far.
 • 5: Talk about the best birthday you've had.
 • 6: Talk about the worst birthday you've had.
 • 7: Talk about your biggest insecurity.
 • 8: Talk about the thing you are most proud of.
 • 9: Talk about little things on your body that you like the most.
 • 10: Talk about the biggest fight you've ever had.
 • 11: Talk about the best dream you've ever had.
 • 12: Talk about the worst dream you've ever had.
 • 13: Talk about the first time you had sex/how you imagine your first time.
 • 14: Talk about a vacation.
 • 15: Talk about the time you were most content in life.
 • 16: Talk about the best party you've ever been to.
 • 17: Talk about someone you want to be friends with.
 • 18: Talk about something that happened in elementary school.
 • 19: Talk about something that happened in middle school.
 • 20: Talk about something that happened in high school.
 • 21: Talk about a time you had to turn someone down.
 • 22: Talk about your worst fear.
 • 23: Talk about a time someone turned you down.
 • 24: Talk about something someone told you that meant a lot.
 • 25: Talk about an ex-best friend.
 • 26: Talk about things you do when you're sick.
 • 27: Talk about your favorite part of someone else's body.
 • 28: Talk about your fetishes.
 • 29: Talk about what turns you on.
 • 30: Talk about what turns you off.
 • 31: Talk about what you think death is like.
 • 32: Talk about a place you remember from your childhood.
 • 33: Talk about what you do when you are sad.
 • 34: Talk about the worst physical pain you've endured.
 • 35: Talk about things you wish you could stop doing.
 • 36: Talk about your guilty pleasures.
 • 37: Talk about someone you thought you were in love with.
 • 38: Talk about songs that remind you of certain people.
 • 39: Talk about things you wish you'd known earlier.
 • 40: Talk about the end of something in your life.
fruitsgarden:

sometimes dogs get embarrassed that someone saw them acting anything other than a majestic and stoic beast

fruitsgarden:

sometimes dogs get embarrassed that someone saw them acting anything other than a majestic and stoic beast

"Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi…"

- Lỡ hẹn với tình đầu - Lạc Hi (via rosemary161)
the-lady-of-february:

“Tôi nhớ một người không nhớ tôiMột người đâu đó ở chân trờiỞ nơi xa đó người đâu biếtTrong lòng tôi chỉ chua chát thôi
Tôi nhớ một người không nhớ tôiHoàng hôn cháy rớt ở lưng đồiỪ thì cũng biết là buồn đóMà sao kỳ lạ lệ không rơi.Tôi nhớ một người không nhớ tôiNhiều khi cũng bảo nhớ chơi chơiTrái tim nhoi nhói đau chút chútDường như đăng đắng ở trên môi.”
[Someone]

the-lady-of-february:

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Một người đâu đó ở chân trời
Ở nơi xa đó người đâu biết
Trong lòng tôi chỉ chua chát thôi

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Hoàng hôn cháy rớt ở lưng đồi
Ừ thì cũng biết là buồn đó
Mà sao kỳ lạ lệ không rơi.

Tôi nhớ một người không nhớ tôi
Nhiều khi cũng bảo nhớ chơi chơi
Trái tim nhoi nhói đau chút chút
Dường như đăng đắng ở trên môi.

[Someone]

teachingliteracy:

payamebahary:

Madeline Silcock