Kisses Tumblr Themes

nosdrinker:

i don’t know what these are but i love them

oeuniverse:

In order to become the supreme adult, you must perform the seven wonders:

  • Public speaking
  • Not being afraid of teenagers
  • Calling the doctor yourself
  • Taxes
  • Arguing without crying
  • Having a normal sleep pattern
  • Having an answer to the question ‘what do you want to do with your life?’

Best of PLLBring Down the Hoe

cramp:

i would lick Robbie too

"Hoá ra cuối cùng thứ làm chúng ta chỏng chơ trống trải nhất không phải là cảm giác một mình, mà là từ đầu đến cuối ở bên cạnh một người không hề coi mình là duy nhất trong lòng họ. Rốt cục, trong cuộc tình này, chỉ có mỗi riêng mình tự tồn tại, tự tay trái ủ ấm tay phải, tự thương hại lấy chính bản thân!"

- Anh Khang. (via lang-heavenlywind)

tsunderrorist:

if you’re having a bad day here is a baby polar bear being tickled

image

revybutt:

building-an-unstoppable-fist:

possiblets:

let’s be honest here, who would ‘t cheat in chemistry

next level cheating.

this is some naruto shit

"I just want to stop feeling…"

super—rabbit:

super-rabbit

Em không phải dạng người dễ cảm thấy bất an! Chỉ là, cuộc sống, bao gồm cảm anh, luôn cho em cảm giác không được an toàn… 

vianhdaythoi:

Hy vọng quá nhiều sinh ảo tưởng
Nhớ nhung quá nhiều sinh đớn đau..